24-2021 Dátum konania 23. 4. 2021 09:00

24-2021

Bod č. 17 Návrh na zrušenie Uznesení č. 280/2019 v bode 2) a č. 410/2020 - Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - 9. etapa

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 184 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 192 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 231 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 192 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 273 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 331 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 325 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
535 Zrušenie Uznesení č. 280/2019 v bode 2) a č. 410/2020 - Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - 9. etapa Uznesenie č.535/2021

Hlasovania:

Názov
0019.pdf