24-2021 Dátum konania 23. 4. 2021 09:00

24-2021

Bod č. 16.b Návrh na aktualizáciu Uznesenia č. 318/2016 zo dňa 22.2.2016 - Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2016 - 2020

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 180 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 187 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 231 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 188 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 2744 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 229 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
534 Aktualizácia Uznesenia č. 318/2016 zo dňa 22.2.2016 - Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2016 - 2020 Uznesenie č.534/2021

Hlasovania:

Názov
0018.pdf