24-2021 Dátum konania 23. 4. 2021 09:00

24-2021

Bod č. 12 Aktualizácia uznesenia č. 483/2020 z 22. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja: „Schválenie realizácie a spolufinancovania projektu v oblasti podpory envirovýchovy v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia – KlimaPark Kysak“

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 133 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 132 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 240 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 130 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 136 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 123 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
529 Aktualizácia uznesenia č. 483/2020 z 22. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja: „Schválenie realizácie a spolufinancovania projektu v oblasti podpory envirovýchovy v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia – KlimaPark Kysak“ Uznesenie č.529/2021

Hlasovania:

Názov
0013.pdf