24-2021 Dátum konania 23. 4. 2021 09:00

24-2021

Bod č. 13 Informatívna správa – Vyhodnotenie 3. výzvy cezhraničného programu ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 182 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 185 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 237 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 178 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 670 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
530 Informatívna správa – Vyhodnotenie 3. výzvy cezhraničného programu ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 Uznesenie č.530/2021

Hlasovania:

Názov
0014.pdf