24-2021 Dátum konania 23. 4. 2021 09:00

24-2021

Bod č. 2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o Významných dňoch Košického samosprávneho kraja a Župných dňoch Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 130 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 128 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 247 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 210 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 160 Kb Návrh VZN
Iny 154 Kb Iny

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
519 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o Významných dňoch Košického samosprávneho kraja a Župných dňoch Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.519/2021

Hlasovania:

Názov
Aklamačné hlasovanie 24. zasadnutie Z KSK 23. 04. 2021.pdf