24-2021 Dátum konania 23. 4. 2021 09:00

24-2021

Bod č. 8 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2020

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 177 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 198 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 246 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 204 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 957 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 1629 Kb Príloha Materiálu
Stanovisko hlavného kontrolóra 562 Kb Stanovisko hlavného kontrolóra

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
525 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2020 Uznesenie č.525/2021

Hlasovania:

Názov
0009.pdf