24-2021 Dátum konania 23. 4. 2021 09:00

24-2021

Bod č. 14 Splnené opatrenia prijaté Košickým samosprávnym krajom na odstránenie nedostatkov z kontroly „Tepelné hospodárstvo škôl a školských zariadení v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja“ vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 183 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 188 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 232 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 360 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 231 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
531 Splnené opatrenia prijaté Košickým samosprávnym krajom na odstránenie nedostatkov z kontroly „Tepelné hospodárstvo škôl a školských zariadení v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja“ vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR Uznesenie č.531/2021

Hlasovania:

Názov
0015.pdf