24-2021 Dátum konania 23. 4. 2021 09:00

24-2021

Bod č. 7 Správa o výsledkoch kontroly vykonanej Útvarom hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na základe uznesenia č. 402/2020 z 29. júna 2020

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 128 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 128 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 223 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 130 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 1008 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
524 Správa o výsledkoch kontroly vykonanej Útvarom hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na základe uznesenia č. 402/2020 z 29. júna 2020 Uznesenie č.524/2021

Hlasovania:

Názov
0008.pdf