24-2021 Dátum konania 23. 4. 2021 09:00

24-2021

Bod č. 15 Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 130 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 134 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 225 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 209 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 143 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
532 Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.532/2021

Hlasovania:

Názov
0016.pdf