24-2021 Dátum konania 23. 4. 2021 09:00

24-2021

Bod č. 6.a Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja – Apríl 2021

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 235 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 298 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 218 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 362 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 581 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
522 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja – Apríl 2021 Uznesenie č.522/2021

Hlasovania:

Názov
0006.pdf