24-2021 Dátum konania 23. 4. 2021 09:00

24-2021

Bod č. 5 Personálne otázky

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
521 Personálne zmeny v Rade pre etiku volených predstaviteľov Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.521/2021

Hlasovania:

Názov
0005.pdf