24-2021 Dátum konania 23. 4. 2021 09:00

24-2021

Bod č. 4 Interpelácie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

K bodu programu neexistujú žiadne uznesenia


Hlasovania:

K bodu programu neexistujú žiadne hlasovania