25-2021 Dátum konania 28. 6. 2021 09:00

25-2021

Bod č. 10 Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 130 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 132 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 224 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 125 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 130 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
551 Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.551/2021

Hlasovania:

Názov
0022.pdf