25-2021 Dátum konania 28. 6. 2021 09:00

25-2021

Bod č. 8 Koncepcia rozvoja práce s mládežou na území Košického samosprávneho kraja na roky 2021 – 2025 (2030)

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 130 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 129 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 231 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 128 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 3050 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
549 Koncepcia rozvoja práce s mládežou na území Košického samosprávneho kraja na roky 2021 – 2025 (2030) Uznesenie č.549/2021

Hlasovania:

Názov
0020.pdf