25-2021 Dátum konania 28. 6. 2021 09:00

25-2021

Bod č. 4.b Správa o činnosti krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus za rok 2020

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 283 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 129 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 232 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 240 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 28857 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
544 Správa o činnosti Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus za rok 2020 Uznesenie č.544/2021

Hlasovania:

Názov
0015.pdf