25-2021 Dátum konania 28. 6. 2021 09:00

25-2021

Bod č. 18.b Ukončenie nájmu k pozemkom a stavbám v nájme spoločnosti Svet zdravia, a. s.

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 128 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 132 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 240 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 203 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 132 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 263 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
559 Ukončenie nájmu k pozemkom a stavbám v nájme spoločnosti Svet zdravia, a. s. Uznesenie č.559/2021

Hlasovania:

Názov
0031.pdf