25-2021 Dátum konania 28. 6. 2021 09:00

25-2021

Bod č. 18.d Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 552/2017

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 129 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 136 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 241 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 202 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 28 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 143 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
561 Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 552/2017 Uznesenie č.561/2021

Hlasovania:

Názov
0033.pdf