25-2021 Dátum konania 28. 6. 2021 09:00

25-2021

Bod č. 18.g Ukončenie nájmu k pozemku v nájme spoločnosti Svet zdravia, a. s. a jeho prevod do vlastníctva mesta Spišská Nová Ves

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 130 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 39 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 301 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 131 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 133 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 213 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 505 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
564 Ukončenie nájmu k pozemku v nájme spoločnosti Svet zdravia, a. s. a jeho prevod do vlastníctva mesta Spišská Nová Ves Uznesenie č.564/2021

Hlasovania:

Názov
0036.pdf