25-2021 Dátum konania 28. 6. 2021 09:00

25-2021

Bod č. 5 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja – Jún 2021

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 234 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 297 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 218 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 356 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 538 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
546 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja – Jún 2021 Uznesenie č.546/2021

Hlasovania:

Názov
0017.pdf