25-2021 Dátum konania 28. 6. 2021 09:00

25-2021

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 25. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
536 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.536/2021

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf
0003.pdf
0004.pdf
0005.pdf
0006.pdf
0007.pdf