25-2021 Dátum konania 28. 6. 2021 09:00

25-2021

Bod č. 3.c Ústna informácia o stave podania oznámení funkcií, zamestnaní , činností a majetkových pomerov poslancov Zastupiteľstva KSK za rok 2020

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
540 Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní , činností a majetkových pomerov poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za rok 2020 Uznesenie č.540/2021

Hlasovania:

Názov
0011.pdf