25-2021 Dátum konania 28. 6. 2021 09:00

25-2021

Bod č. 14 Vstupná správa Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja / Integrovanej územnej stratégie Košického kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 128 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 129 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 246 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 131 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 1308 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
555 Vstupná správa Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja / Integrovanej územnej stratégie Košického kraja Uznesenie č.555/2021

Hlasovania:

Názov
0026.pdf