25-2021 Dátum konania 28. 6. 2021 09:00

25-2021

Bod č. 16 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2021

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 132 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 128 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 245 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 123 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 147 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
557 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2021 Uznesenie č.557/2021

Hlasovania:

Názov
0028.pdf