25-2021 Dátum konania 28. 6. 2021 09:00

25-2021

Bod č. 4 Informatívne správy

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

K bodu programu neexistujú žiadne uznesenia


Hlasovania:

K bodu programu neexistujú žiadne hlasovania