25-2021 Dátum konania 28. 6. 2021 09:00

25-2021

Bod č. 4.c Informatívna správa o implementácii Memoranda o spolupráci pri vytvorení modelovej farmy na pestovanie zeleniny v bio kvalite na území Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 128 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 126 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 230 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 123 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 1215 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
545 Informatívna správa o implementácii Memoranda o spolupráci pri vytvorení modelovej farmy na pestovanie zeleniny v bio kvalite na území Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.545/2021

Hlasovania:

Názov
0016.pdf