25-2021 Dátum konania 28. 6. 2021 09:00

25-2021

Bod č. 9 Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v Košickom samosprávnom kraji 2021 - 2025 " VYCHOVÁVAME PRE ŽIVOT,VZDELÁVAME PRE PRAX"

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 135 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 143 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 231 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 235 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 2472 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 667 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 345 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 332 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 338 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 289 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
550 Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v Košickom samosprávnom kraji 2021 - 2025 " VYCHOVÁVAME PRE ŽIVOT,VZDELÁVAME PRE PRAX" Uznesenie č.550/2021

Hlasovania:

Názov
0021.pdf