25-2021 Dátum konania 28. 6. 2021 09:00

25-2021

Bod č. 18.a Finančné vysporiadanie investícií nájomcu BONA FIDE, o. z.

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 130 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 163 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 233 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 213 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 254 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

K bodu programu neexistujú žiadne uznesenia


Hlasovania:

Názov
0030.pdf