25-2021 Dátum konania 28. 6. 2021 09:00

25-2021

Bod č. 6 Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 2. polroka 2021

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 128 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 126 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 222 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 126 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 137 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
547 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 2. polroka 2021 Uznesenie č.547/2021

Hlasovania:

Názov
0018.pdf