25-2021 Dátum konania 28. 6. 2021 09:00

25-2021

Bod č. 17 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2021

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 232 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 236 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 248 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 223 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 370 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
558 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2021 Uznesenie č.558/2021

Hlasovania:

Názov
0029.pdf