25-2021 Dátum konania 28. 6. 2021 09:00

25-2021

Bod č. 3.a Poskytnutie nenávratnej finančnej výpomoci pre Juhomoravský kraj v ČR

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
538 Poskytnutie nenávratnej finančnej výpomoci pre Juhomoravský kraj v Českej republike Uznesenie č.538/2021

Hlasovania:

Názov
0009.pdf