25-2021 Dátum konania 28. 6. 2021 09:00

25-2021

Bod č. 3.b Personálne zmeny v Komisii Zastupiteľstva KSK na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
539 Personálne zmeny v Komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.539/2021

Hlasovania:

Názov
0010.pdf