26-2021 Dátum konania 23. 8. 2021 09:00

26-2021

Bod č. 12 Priebežné hodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 129 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 129 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 234 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 133 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 434 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
584 Priebežné hodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.584/2021

Hlasovania:

Názov
0021.pdf