26-2021 Dátum konania 23. 8. 2021 09:00

26-2021

Bod č. 7.a Návrh na vyradenie zmarených investícií dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 127 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 142 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 230 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 129 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 679 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
578 Návrh na vyradenie zmarených investícií dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.578/2021

Hlasovania:

Názov
0015.pdf