26-2021 Dátum konania 23. 8. 2021 09:00

26-2021

Bod č. 7.b Informácia o vyradení zmarených investícií z účtu dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 127 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 128 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 234 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 125 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 358 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
579 Informácia o vyradení zmarených investícií z účtu dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.579/2021

Hlasovania:

Názov
0016.pdf