26-2021 Dátum konania 23. 8. 2021 09:00

26-2021

Bod č. 11 Informácia o výsledku kontroly „Rekonštrukcie, opravy a údržba mostných objektov na cestách II. a III. triedy“ vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR a o opatreniach prijatých Košickým samosprávnym krajom na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 131 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 131 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 231 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 130 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 9511 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 140 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
583 Informácia o výsledku kontroly „Rekonštrukcie, opravy a údržba mostných objektov na cestách II. a III. triedy“ vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR a o opatreniach prijatých Košickým samosprávnym krajom na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov Uznesenie č.583/2021

Hlasovania:

Názov
0020.pdf