26-2021 Dátum konania 23. 8. 2021 09:00

26-2021

Bod č. 6.b Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o zriadení Strednej odbornej školy techniky a služieb, SNP 607, Dobšiná

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 131 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 136 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 250 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 140 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 160 Kb Návrh VZN

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
577 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o zriadení Strednej odbornej školy techniky a služieb, SNP 607, Dobšiná Uznesenie č.577/2021

Hlasovania:

Názov
0014.pdf