26-2021 Dátum konania 23. 8. 2021 09:00

26-2021

Bod č. 4.d Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 127 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 128 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 247 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 31 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 90 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 404 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
573 Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.573/2021

Hlasovania:

Názov
0010.pdf