26-2021 Dátum konania 23. 8. 2021 09:00

26-2021

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 26. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
566 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.566/2021

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf