26-2021 Dátum konania 23. 8. 2021 09:00

26-2021

Bod č. 8 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2021

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 128 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 128 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 291 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 165 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 370 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 441 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
580 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2021 Uznesenie č.580/2021

Hlasovania:

Názov
0017.pdf