26-2021 Dátum konania 23. 8. 2021 09:00

26-2021

Bod č. 13 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2021 - August 2021

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 239 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 243 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 221 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 359 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 971 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
585 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2021 - August 2021 Uznesenie č.585/2021

Hlasovania:

Názov
0022.pdf