26-2021 Dátum konania 23. 8. 2021 09:00

26-2021

Bod č. 3 Voľba hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 239 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 308 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 221 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 405 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 378 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 258 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 419 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 409 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 487 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
568 Voľba hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.568/2021
569 Voľba hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.569/2021

Hlasovania:

Názov
0004.pdf
0005.pdf
0006.pdf