27-2021 Dátum konania 25. 10. 2021 09:00

27-2021

Bod č. 6 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja – Október 2021

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 132 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 148 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 116 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 166 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 496 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
606 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávnehokraja – Október 2021 Uznesenie č.606/2021

Hlasovania:

Názov
0021.pdf