27-2021 Dátum konania 25. 10. 2021 09:00

27-2021

Bod č. 7.a Informatívna správa o opatreniach v boji proti koronavírusu COVID - 19

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 130 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 128 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 116 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 201 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 226 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 148 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
607 Informatívna správa o opatreniach v boji proti koronavírusu COVID - 19 Uznesenie č.607/2021

Hlasovania:

Názov
0022.pdf