27-2021 Dátum konania 25. 10. 2021 09:00

27-2021

Bod č. 7.c Informácia o splnení prijatých opatrení Košického samosprávneho kraja na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov ku kontrole NKÚ SR: „VÚC – využívanie finančných prostriedkov a majetku“

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 133 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 132 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 117 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 135 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 4746 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
609 Informácia o splnení prijatých opatrení Košického samosprávneho kraja na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov ku kontrole NKÚ SR: „VÚC – využívanie finančných prostriedkov a majetku“ Uznesenie č.609/2021

Hlasovania:

Názov
0024.pdf