28-2021 Dátum konania 13. 12. 2021 09:30

28-2021

Bod č. 2.c Prevod vlastníctva pozemkov v Bidovciach pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s.

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 128 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 29 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 124 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 22 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 25 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 222 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
613 Prevod vlastníctva pozemkov v Bidovciach pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s. Uznesenie č.613/2021

Hlasovania:

Názov
0010.pdf