28-2021 Dátum konania 13. 12. 2021 09:30

28-2021

Bod č. 2.d Nájom pozemkov v katastrálnom území Streda nad Bodrogom pre obec Streda nad Bodrogom

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 130 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 137 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 120 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 205 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 208 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 3164 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 86 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
614 Nájom pozemkov v katastrálnom území Streda nad Bodrogom pre obec Streda nad Bodrogom Uznesenie č.614/2021

Hlasovania:

Názov
0011.pdf