28-2021 Dátum konania 13. 12. 2021 09:30

28-2021

Bod č. 2.e Predĺženie doby trvania nájomnej zmluvy pre obec Kysta

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 129 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 133 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 121 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 200 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 205 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 7334 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
615 Predĺženie doby trvania nájomnej zmluvy pre obec Kysta Uznesenie č.615/2021

Hlasovania:

Názov
0012.pdf