28-2021 Dátum konania 13. 12. 2021 09:30

28-2021

Bod č. 7 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 131 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 131 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 129 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 135 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 181 Kb Návrh VZN
Iny 153 Kb Iny

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
623 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov Uznesenie č.623/2021

Hlasovania:

Názov
0020.pdf