28-2021 Dátum konania 13. 12. 2021 09:30

28-2021

Bod č. 8 Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným s názvom Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s. r. o. (SICR)

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 131 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 143 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 126 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 134 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 221 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
624 Založenie obchodnej spoločnosti Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s. r. o. a schválenie majetkovej účasti Košického samosprávneho kraja v tejto spoločnosti Uznesenie č.624/2021

Hlasovania:

Názov
0021.pdf