31-2022 Dátum konania 27. 6. 2022 09:00

31-2022

Bod č. 10 Schválenie realizácie a spolufinancovania projektu v oblasti podpory envirovýchovy v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia – KlimaPark Kysak

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 279 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 287 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 121 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 334 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 240 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 147 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
717 Zrušenie uznesenia č. 483/2020 zo dňa 14. 12. 2020 a zrušenie uznesenia č. 529/2021 zo dňa 26. 04. 2021 o schválení realizácie a spolufinancovania projektu v oblasti podpory envirovýchovy v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia – KlimaPark Kysak Uznesenie č.717/2022
718 Schválenie realizácie a spolufinancovania projektu v oblasti podpory envirovýchovy v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia – KlimaPark Kysak Uznesenie č.718/2022

Hlasovania:

Názov
0023.pdf
0024.pdf